Mintea de dincolo

minteaTrăim într-un univers inteligent. Existăm, dar nu știm ce sens are viața. Suntem prea mici ca să ne putem răspunde. Dar cineva și-a propus să afle. Dulcan a avut revelația că există o inteligență a materiei, și, astfel, a scris, în urmă cu mai mulți ani ”Inteligența materiei” iar, mai curând, ”Mintea de dincolo”.

Suferinţa este rezultatul comportamentului nostru, care a ajuns, de-a lungul secolelor, să fie într-un mare dezacord cu biologia noastră şi cu legile fiinţării noastre. N-am fost creaţi de Dum­nezeu să suferim, avem nevoie de fericire.
În concluzie, devenim ceea ce gândim, sănătoşi sau bolnavi, fericiţi sau nefe­riciţi.
Chiar şi la nivelul creierului, înnoirea celulelor noastre nervoase este favorizată de o gândire cons­tructivă, optimistă şi este inhibată de agresivitate, furie şi depresie. Nu ne putem păstra sănătatea decât gân­dind şi făcând binele, pentru a fi în armonie cu uni­versul.

„Omenirea se îndreaptă spre o nouă conştiinţă” – Criza lumii ac­tua­le este în primul rând o criză morală, pen­tru că oamenii nu ştiu cine sunt cu ade­vărat. Omenirea se în­dreaptă spre o nouă con­ştiinţă, spre o nouă uma­nitate.

Suntem în­tr-un moment de coti­tură. În următorii 10, 15 ani, vom ajunge în cu totul altă lume, o lu­me a spiritualităţii. Schimbările vor fi la nivel de con­ştiinţă. In­trăm într-o zonă de energie cu o frec­venţă mult mai înal­tă decât cea în care eram.

Şi cine suntem noi, oamenii? – Suntem conştiinţă întrupată şi suntem nemuritori. Dulcan a fost printre primii care au îndrăznit să afir­me că nu conştiinţa e produsul cre­ierului, ci cre­ie­rul este produsul con­şti­inţei.

 

Sergiu Tamas

Google+ 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *